TOIMINTASUUNNITELMA 2020

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.1.2020-31.12.2020

Laitilan Super ao 601 ry

Johdanto

Tulevan vuoden toiminnassamme on tavoitteena pitää jäsenmäärä noususuhteisena. Toimintamme toinen tärkeä osa-alue on suhdetoiminta. Toivomme hyvien suhteidemme alueella toimiviin työnantajiin säilyvän ja kehittyvän. Tavoitteenamme ovat säännölliset tapaamiset työantajien ja toimivien kommunikointikanavien luominen alueen päättäjiin. Valmistaudumme huolella mahdollisesti tuleviin paikallisiin neuvotteluihin.

Jäsenistön jaksamista ja vireyttä pidämme yllä antamalla etuuksia elokuviin, kesäteatteriin ja liikunnallisiin kohteisiin. Muuta toimintaa järjestämme toiveiden mukaan läpi vuoden, sekä kannustamme jäseniämme osallistumaan koulutuksiin ja jäseniltoihin.

Hallitus- ja kokoustoiminta

Hallitus pyrkii kokoontumaan joka kuun ensimmäinen maanantai. Kokouksia pidetään Terveyskodissa ja paikallisissa kahviloissa/ravintoloissa. Kesä-heinäkuussa ei kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta sitä vaadi. Kokouksiin kutsutaan mukaan myös hallituksen varajäsenet, sekä pääluottamusmies ja työpaikkojen yhdysjäseniä tilanteiden mukaan.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta

Paikallisia neuvotteluita käydään tarpeen mukaan. Ammattiosaston hallitus ja pääluottamusmies toimivat aktiivisesti sen puolesta, että mahdollisimman moneen henkilöstö- ja muuhun työryhmään saadaan superilaiset edustajat.

Ammattiosastomme puuttuu työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin, joita ovat esim. tehtäväalueiden rajaamiset, täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstösuunnitelmat (riittävä henkilöstömäärä) ja toimimuutokset.

Yhteistyösuhteet

Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen ja alan toimijoiden kanssa ja olemme tiiviisti yhteydessä liiton toimistoon mm. edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Pyrimme järjestämään jäsentemme suurimman työnantajan (Laitilan kaupunki) kanssa säännöllisiä tapaamisia ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Emme unohda myöskään muita työantajia, vaan olemme aktiivisesti yhteydessä heihin.

Jäsenhankinta

Tavoitteenamme on tulevan vuoden aikana jatkaa uusien jäsenien hankintaa. Tärkein kohderyhmämme ovat valmistuvat opiskelijat, joille kerromme liittomme tärkeydestä ammattiryhmämme edunvalvojana. Jäsenhankintamme tehostamiseksi pyrimme kasvattamaan yhdysjäsenverkostoamme, niin että jokaisessa työpisteessä olisi vähintään yksi yhdysjäsen.

Opiskelijat ja nuoret

Tavoitteena olisi saada Super-Opo, jonka tehtävänä olisi pitää yllä suhteita alueen oppilaitoksiin ja viedä heille super-tietoutta. Toivotamme alueen opiskelijat tervetulleiksi kaikkeen ammattiosaston toimintaan.

Nuorisotoiminnan osalta tavoitteenamme on aktivoida entistä useampia nuoria jäseniä mukaan ammattiosaston toimintaan, sekä järjestää mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan heille suunnattua toimintaa. Ammattiosasto tarjoaa kahdelle nuorelle mahdollisuuden osallistua keväällä tulevaan SuPer-Nuoret laineilla koulutusristeilyyn maksamalla risteilyn ja matkakulut.

Viestintä

Tiedotamme toiminnastamme omilla verkkosivuillamme, Laitilan 601 ao facebook -ryhmässä, sähköposteilla, paikallislehdessä ja tarvittaessa työpaikkojen ilmoitustaululla, sekä myös SuPer -lehdessä. Sähköisten viestien lähettäminen edellyttää, että jäsenellä on sähköpostiosoite, mikä on ilmoitettu jäsenrekisteriin.

Kevät- ja syyskokousilmoitukset lähetetään työpaikkojen ilmoitustauluille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsut ovat nähtävillä myös ammattiosaston omilla verkkosivuilla ja facebook –ryhmässä. Kevätkokousilmoitus on myös aina paikallislehdessä.

Ammattiosastomme aktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti mukaan kokouksiin.

Koulutustoiminta

Tavoitteenamme on, että kaikki ammattiosastomme uudet toimihenkilöt osallistuvat liiton järjestämälle Aktiivinen ammattiosasto I -kurssille, jonka jälkeen toimijat hakeutuvat omien tehtäviensä mukaisille kursseille. Puheenjohtaja osallistuu syksyllä järjestettäville puheenjohtajapäiville. Osallistumme aktiivisesti muuhunkin liiton järjestämiin koulutuksiin tarpeiden mukaan.

Kannustamme jäseniämme osallistumaan maaliskuussa järjestettäviin ammatillisille opintopäiville. Ammattiosasto maksaa yhden henkilön ammatillisten opintopäivien kurssimaksun. Majoituksen ja matkat henkilö maksaa itse. Vuonna 2020 on kiertävän listan mukaan vuorossa Terveyskoti. Mikäli halukkaita opintopäiville on useita, niin osallistuja arvotaan. Voimme tukea maksamalla osallistumis- ja/tai matkakuluja myös jäsenen osallistuessa muihin hallituksen hyväksymiin koulutuksiin. Koulutukset voivat olla suunnattu määrätylle kohderyhmälle, esimerkiksi kotihoidon tai päivähoidon työntekijöille.

Jäsenistön ehdotusten ja toiveiden pohjalta oleviin paikallisiin ammattiosastomme järjestämiin koulutuksiin voimme kutsua myös lähialueemme muita Superin ammattiosastojen jäseniä, sekä muiden järjestöjen jäseniä tapauskohtaisesti.

Muistamiset

Muistamme ensi vuoden aikana 50- ja 60- vuotta täyttäviä jäseniämme, sekä eläkkeelle siirtyviä jäseniä Maammekaupasta hankitulla pienellä lahjalla.

Yhteisöllinen toiminta

Superin valtakunnallisten etujen lisäksi ammattiosastomme tarjoaa jäsenilleen paikallisia etuja:
- Kuntokeskus Kunto-Kukossa 2 €:n etuuden/viikko
- Laitilan uimahallikäynnin puoleen hintaan kerran viikossa
- Laitilan Kinon elokuvanäytöksen puoleen hintaan kerran kuussa
- Yhden ilmaisen näytöksen Kaivolan kesäteatterin näytökseen ajalla 26.6 – 19.7.2020

Toivomme jäseniltä ehdotuksia toiminnasta, joita voi esittää pitkin vuotta. Toimintaa toteutetaan budjetin sallimissa rajoissa. Jäseniltoja pyrimme järjestämään aina tarpeiden mukaan.

Taloudellinen toiminta

Ammattiosasto ei peri erillistä jäsenmaksua liiton jäsenmaksun lisäksi. Tuloina ovat liiton jäsenmaksupalautteet. Lisäksi voimme periä jäseneltä omavastuuosuuden esimerkiksi teatteri- ja muista matkoista.