VUOSIKERTOMUS 2019

SUPER ao 601 ry:n VUOSIKERTOMUS 1.1.2019-31.12.2019

JOHDANTO

Vuonna 2019 ammattiosastomme toimi toimintasuunnitelman mukaisesti. Hallitus piti kokouksiaan lähes suunnitelman mukaisesti kerran kuussa.

Ammattiosastoomme kuului vuoden 2019 lopussa 191 jäsentä. Jäsenmäärä oli pysynyt lähes ennallaan vuoden takaisesta.

Pääluottamusmieheksi kaudelle 2019 – 2022 valittiin sopuvaalein Heidi Hannula (nyk. Söderman). Heidi erosi toimestaan 1.10 alkaen.

Ammattiosastomme sai kaksi uutta yhdysjäsentä.

Ulkoistimme ammattiosastomme kirjanpidon liiton suositusten mukaisesti.

Jäsenet osallistuivat kiitettävästi ammattiosaston tarjoamiin etuuksiin kuntoilun, elokuvien ja kesäteatterin parissa. Syyskokoukseen osallistui suuri joukko jäseniä nauttien kokouksen jälkeen teatterinäytöksestä ja ruokailusta.

HALLITUS - JA KOKOUSTOIMINTA

Hallituksen kokoonpano toimikaudella 2019 oli seuraava:

Puheenjohtaja                                                          Oili Tamminen

Varapuheenjohtaja/Toimintapäällikkö                       Tarja Keskitalo

Sihteeri/Nettivastaava                                               Riitta Nieminen                              

Taloudenhoitaja                                                         Meri Seiko

Varsinainen jäsen                                                      Heli Niskanen

Varsinainen jäsen                                                      Jaana Salminen

Varajäsen/Jäsenrekisterinhoitaja/

Pääluottamusmies 30.9. asti                                       Heidi Hannula

Varajäsen                                                                    Sanna Laihonen

Varajäsen                                                                    Heidi Lähteenmäki

Varajäsen                                                                    Saija Mikola

Varajäsen                                                                    Tiina Tiits

Varajäsen                                                                    Jaana Ylitalo

Toiminnantarkastajat                                                   Susanna Vuori ja Marian Puurunen ja varalla Airi Rinteelä ja Päivi Muuvila.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Kesä- ja heinäkuussa ei kokoonnuttu. Elokuun ja joulukuun kokoukset eivät olleet päätösvaltaisia. Kaikista kokouksista on tehty pöytäkirja. Useimmista kokouksista tehtiin myös lyhyt info Facebookiin.

Ammattiosaston kevätkokous pidettiin 8.4.2019 Tiihosen kahvilan yläkerrassa ja siellä käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Kevätkokoukseen osallistui 11 jäsentä. Oili esitti kokouksessa aloitteen tekemisestä liiton edustajistolle kierrättää Vakka - Suomen alueen jäsenillat siten, että jäseniltoja pidettäisiin myös Laitilassa. Kokous antoi hyväksynnän aloitteen tekemiselle. Jäimme kaipaamaan ilmoitusta edustajiston päätöksestä. Ennen kokousta osallistujat kävivät tutustumassa ja tekemässä ostoksia Maammekaupassa. Vierailumme huomioitiin 15 % alennuksella ostoksistamme.

Syyskokous pidettiin 21.11.2019 Uudenkaupungin Kulttuurikeskus Crusellissa, johon jäseniä osallistui kiitettävät 35. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa oli tarkoitus pitää pääluottamusmiesvaalit, mutta yhtään ehdokasta ei ollut ilmoittautunut. Kokouksen jälkeen ammattiosasto tarjosi musikaalinäytöksen Uudenkaupungin teatterissa sekä ruokailun.                                                 

AMMATILLINEN JA SOPIMUSEDUNVALVONTA

Vuoden alussa uutena pääluottamusmiehenä aloitti Heidi Hannula (nyk. Söderman).

Maaliskuussa hallitus hyväksyi pääluottamusmiehen laatiman luottamusmiessopimuksen, jossa haettiin plm:lle n. 7½ tunnin vapautusta viikossa asioiden hoitamiseen. Asiaa ei käsitelty kaupungin taholta. Ammattiosasto oli yhteydessä liittoon hakien tukea asian hoitamiseen. Asiaan ei tullut ratkaisua vuoden aikana.

Maaliskuussa hallitus päätti tehdä paikallisneuvottelupyynnön koskien Kaukolankodin hoitoapulaisia sijaistavien lähihoitajien palkkauksesta. Lähihoitajille oli maksettu hoitoapulaisten palkkaa, lähihoitajapalkan sijaan.  Neuvottelupyyntöä ei asiasta tehty. Plm oli saanut liitolta ohjeistuksen, että lähihoitajat kieltäytyisivät sijaisuuksista, mutta sijaisuuksien tekeminen jatkui entiseen tapaan.

Syyskuussa pidettiin Kaukolankankodin luottamusmiesvaalit, johon oli yksi hakija. Valinta tehtiin sopuvaalein, mutta valittu perui ryhtymisensä luottamusmieheksi. Yhdelläkään työpaikalla ei siis ollut luottamusmiestä.

Heidi Hannula (nyk. Söderman) erosi pääluottamusmiehen toimesta 1.10 alkaen.

YHTEISTYÖSUHTEET

Ammattiosasto on pyrkinyt hyvään yhteistyöhön kaupungin, liiton kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa.

Tammikuussa pääluottamusmies osallistui Turussa aktiivien kokoukseen, jossa suoritettiin muun muassa maakuntaneuvotte-

lijoiden valinta. Kokouksessa oli myös pohdittu keinoja saada lisää nuoria toimintaan.

Huhtikuussa puheenjohtaja ja pääluottamusmies osallistuivat jäseniltaan Uudessakaupungissa. Terveisiksi he toivat mm. jäsentietojen päivittämisen tärkeydestä.

JÄSENISTÖ

Jäsenmäärämme oli vuoden lopulla 191, mikä oli pysynyt lähes ennallaan edeltävästä vuodesta. Liittyneitä oli viisi ja eronneita kolme. Ammattiosastosta eroamisen syynä on ollut ammattiosaston vaihto.

Tammikuussa lähihoitajapäivän merkeissä uusi pääluottamusmies kävi pikaisesti esittäytymässä kaupungin työpaikoilla, ja viemässä tervehdyksen SuPer- materiaalin  ja makeisten kera.

Vuoden aikana saimme kaksi uutta yhdysjäsentä, joten yhdysjäseniä meillä oli viidessä eri työpaikassa. Jäimme vielä kaipaamaan lisää yhdysjäseniä.

OPISKELIJAT JA NUORET

Ammattiosastomme OPOt ja SuNu jäivät pois tehtävistään edellisen kauden jälkeen, emmekä saaneet uusia tilalle.

Huhtikuussa puheenjohtaja ja pääluottamusmies kävivät kutsuttuna esittäytymässä Laitilan Winnovan lähihoitajaopiskelijoille ja viemässä tietoutta SuPerista ja ammattiosastotoiminnasta.

Syyskuussa oli Helsingin Messukeskuksessa lähihoitajaopiskelijoiden ja opettajien yhteinen tapahtuma, johon osallistui hallituksestamme Heidi Lähteenmäki. Messuilla aiheena oli ollut mielenterveys-, päihde- ja kehitysvammatyö. Heidi osallistui matkaan yhdessä Uki:n ao:n kanssa.

VIESTINTÄ

Kevät- ja syyskokouksista oli ilmoitukset vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksia työpaikkojen ilmoitustauluilla, facebook-sivustolla, ammattiosaston verkkosivuilla ja jäsenten sähköposteissa. Kevätkokouksesta oli ilmoitus myös paikallisessa lehdessä. Muusta toiminnasta ja tapahtumista ilmoitimme näiden lisäksi myös paikallislehden seuratoimintapalstalla.

KOULUTUSTOIMINTA

Ammattiosaston toimesta emme järjestäneet koulutuksia tänä vuonna.

Ammattiosastomme maksaa joka vuosi yhden jäsenensä ammatillisille opintopäiville.  Harmillisesti ilmoitus helmikuussa olevasta koulutuksesta jäi tekemättä ajoissa, joten puheenjohtaja laittoi Facebookin kautta kyselyn opintopäiville lähtijöistä. Edunsaavista yksiköistä ei kuitenkaan tullut ilmoituksia opintopäiville osallistujista.

Toukokuussa ollut Super-Nuoret Laineilla koulutusristeily oli niin ikään jäänyt huomioimatta ennen ilmoittautumispäivää. Oili laittoi Facebookiin kautta kyselyä mahdollisista osallistujista, sekä otti asian puheeksi myös huhtikuussa opiskelijakäynnillä Winnovassa. Kukaan ei ilmoittanut osallistumisestaan.

Pääluottamusmiehemme osallistui luottamusmieskoulutuksen ensimmäiseen osaan Tampereella 6.5 – 10.5.

Toukokuussa puheenjohtaja ja pääluottamusmies osallistuivat SuPerin edunvalvonta koulutusristeilylle. Koulutuspäivillä aiheena oli mm. työaikamuodot, työvuorosuunnittelu ja työnvaativuuden arviointi.

Syyskuussa jäsenrekisterinhoitajamme osallistui liiton Toimiva jäsenrekisteri koulutukseen.

Syyskuussa puheenjohtajamme osallistui puheenjohtajapäiville Helsingissä. Teemana päivillä oli ollut vaikuttava ammattiosasto. Hän esitteli siellä ammattiosastomme toimintaa, ja esillä oli myös ammattiosastomme tekemä adressi kaupungille vuonna 2018, jolla vastustettiin ikäihmisten palveluiden yhtiöittämistä.

Lokakuussa puheenjohtajamme ja kaksi muuta Attendolla työskentelevää jäsentämme osallistuivat Attendo foorumiin.

Marraskuussa puheenjohtajamme osallistui työmarkkinapäiville.

MUISTAMISET

Muistimme vuoden aikana 50 ja 60 vuotta täyttäviä ja eläkkeelle jääviä onnittelukortein ja Ykkös Apteekin tuotepaketeilla.

YHTEISÖLLINEN TOIMINTA

Ammattiosaston tarjoamat paikalliset jäsenedut:

Käynti Laitilan uimahallissa puoleen hintaan/vko.

Kuntosalikäynti Laitilan Kuntokukossa 2€ alennuksella/viikko.

Näytös Elokuvateatteri Kinossa puoleen hintaan kerran kuukaudessa.

Ilmainen näytös Kaivolan kesäteatterissa itse valitsemana ajankohtana.

Lokakuussa järjestimme jäsenillan Lahja ja Sisustusliike Vanillassa, johon osallistui n. 20 jäsentä.  Kahvittelun ja yhdessäolon  lomassa teimme jouluisia ostoksia.

TALOUDELLINEN TILANNE

Vuoden 2019 alusta alkaen Liisa Aaltonen on ottanut vastuun ammattiosastomme kirjanpidosta taloudenhoitajamme Meri Seikon ohella.

Ammattiosastomme ei peri jäsenmaksua, vaan toiminta rahoitettiin liiton jäsenmaksupalautteella. Vuonna 2019 saimme liitolta toimintarahaa hallituksen jäsenemme osallistuttua lähihoitajaopiskelijoiden ja opettajien tapahtumaan Helsingissä.

Talousarvion kaikki menokohdat eivät toteutuneet ja jäivät joltain osin arvioitua vähäisemmiksi, joten tilikausi jäi ylijäämäiseksi.

LOPPULAUSE 

Ammattiosaston hallitus jättää vuosikertomuksen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi.